Mr Hone Morris staff profile picture

Contact details +64 (06) 356 9099  ext. 84354

Hone Morris MA Maori, Te Taunga Tohu, TTC

Academic Coordinator - Te Aho Paerewa

Te Putahi-a-Toi

Ko tāku ki Te Pūtahi a Toi he hāpai i ngā wawata i wawatatia ai e ērā i mua i ahau. Ā, ka kaha whai au i te whakaaro ko te reo Māori te tūāpapa o ngā āhuatanga katoa o te Ao Māori, mā te reo te tirohanga Māori e kawe, mā te reo te tuakiri o te tangata Māori e whakamana. Hāunga anō ngā mahi hei āwhina i te hapori ko tākue whai nei kia rangahaua te reo i kōrerotia e ōku ake tīpuna nō roto i te rohe o Tamatea me Rangitāne. Ko te whāinga, kia kitea ai ngā whakatakotornga motuhake o te kupu i puta i ēnei rohe me te hāngai ki te hapū o taua wā.

Kua roa e whai atu ana i ngā kaupapa mātuatua, ngā kaupapa whakarauora i te reo Māori kia ora tonu ai hei taonga, hei reo mana o Aotearoa. Ā, kei te tautokona ōku hapū Ngāi Te Rangitotohu, Ngāti Mārau ki Rākautātahi ki roto ki ngā kaupapa whenua, kaupapa wai.

Ko te tino whāinga kia tohua ngā āhuatanga ā-reo hei āwhina i te tangata kia āta titiro atu ki tēnei ao hurihuri ki tā te Māori titiro. Tautokona ai ngā rōpū kia reorua te kōrero, kia whakamāori rānei. Kua 4 ngā pukapuka kua tuhia hei āwhina i ngā kaiako reo Māori.

More about me...View less...

Professional

Contact details

 • Ph: 84354
  Location: 2.07, Te Putahi a Toi
  Campus: Turitea

Qualifications

 • MA Te Reo Maori (Hons) - Massey University (2011)
 • Maori Translator & Interpreter - Te Taura Whiri i te Reo (2004)
 • BA Maori - Auckland University (1997)
 • Trained Teacher - Ardmore Teacher (1974)

Research Expertise

Research Interests

Te Reo Māori, Linguistics, Tātai Kōrero mō aku Hapū (Histroical Narrative), Educational Resources, Curriculum Development Reo Māori, Mentoring authors of te reo Māori

Thematics

Resource Development and Management

Area of Expertise

Field of research codes
Cultural Studies (200200): Language in Culture and Society (Sociolinguistics) (200405): Language in Time and Space (incl. Historical Linguistics, Dialectology) (200406): Languages, Communication And Culture (200000): Lexicography (200407): Linguistics (200400): Maori Cultural Studies (200207)

Keywords

Te Reo Māori

Licensed Translator and Interpreter Te Reo Māori

Curriculum Development - Te Reo Māori

NCEA Critiquer Reo Māori

Editor reo Māori

Research Outputs

Journal

Joseph, DJ. (2011). Huahuatau, Kupu Whakarite: He aha te rerekētanga?. He Pukenga Kōrero. 10(1), 32-41
[Journal article]Edited by: Forster, M., Morris, J.
Morris, JW. (2011). Homai, Hoatu, Waiho:- Āe rānei me whakahāngū?. He Pukenga Kōrero. 10(Raumati) Retrieved from http://www.hepukengakorero.com/index.php/HPK/article/view/49
[Journal article]Authored by: Morris, J.

Book

Morris, HW.(2013). Kahaki He Aratohu Mā Ngā Pouako. Te Whanganui-a-Tara: Huia Publishers
[Authored Book]Authored by: Morris, J.
Morris, HW.(2013). Meariki - He Aratohu mā te Pouako. Whanganui-a-Tara, New Zealand: Huia Publishers
[Authored Book]Authored by: Morris, J.
Morris, H.(2011). E Hari: He aratohu mā ngā pouako. New Zealand: Huia Publishers
[Authored Book]Authored by: Morris, J.
Morris, HW. (Ed.) (2010). He Pūtea Whakanakonako 4, He pukapuka Mā Te Pouako. Wellington: Huia Publishers
[Edited Book]Authored by: Morris, J.
Morris, H. (Ed.) (2009). Pai Kare e Kui, Kino Kē Koe!. Wellington: Huia Publishers
[Edited Book]Authored by: Morris, J.Edited by: Morris, J.
Morris, H. (Ed.) (2009). Hiahia atu, Heahea mai: Te Ngau a te Manako. Wellington: Huia Publishers
[Edited Book]Authored by: Morris, J.Edited by: Morris, J.
Morris, H. (Ed.) (2009). He Reta mā Taku Huia Kaimanawa. Wellington: Huia Publishers
[Edited Book]Authored by: Morris, J.Edited by: Morris, J.
Sinclair, M., Tiakiwai, H., & Morris, H.(2009). Te Ao Pāpāho: he aratohu mā ngā pouako. New Zealand: Huia Publishers
[Authored Book]Authored by: Morris, J.
Morris, H. (Ed.) (2009). Te Horopito. Wellington: Huia Publishers
[Edited Book]Authored by: Morris, J.Edited by: Morris, J.
Morris, HW. (Ed.) (2009). Te Kahikatea. Wellington: huia Publishers
[Edited Book]Authored by: Morris, J.Edited by: Morris, J.
Morris, HW. (Ed.) (2008). Te Raweke Ira. Wellington: Huia Publishers
[Edited Book]Authored by: Morris, J.Edited by: Morris, J.
Morris, HW. (Ed.) (2008). Hōkio. Wellington: Huia Publishers
[Edited Book]Authored by: Morris, J.Edited by: Morris, J.
Morris, H. (Ed.)Te Tutu. Wellington: Huia Publishers
[Edited Book]Edited by: Morris, J.
Morris, H. (Ed.)Nōna te Ao. : Huia
[Edited Book]Edited by: Morris, J.

Thesis

Morris, JW., & Black, T. (2011). Homai, Hoatu, Waiho! Āe rānei me whakahāngū?. (Master's Thesis, Massey University)
[Masters Thesis]Authored by: Morris, J.

Other

Morris, JW., & Rolleston-Cummins, T. (2008). Seven Stars of Matariki. (pp. 1 - 28). Huia Publishers
[Other]Edited by: Morris, J.Translated by: Morris, J.

Conference

Morris, JW. (2013, December). Homai, Hoatu, Waiho, Āe rānei me whakahāngū?. Presented at Te Puna o te Kī. AUT University.
[Conference Oral Presentation]Authored by: Morris, J.

Consultancy and Languages

Languages

 • Te Reo Maori
  Spoken ability: Excellent
  Written ability: Excellent

Supervision and Teaching

Summary of Doctoral Supervision

Position Current Completed
Co-supervisor 0 1

Completed Doctoral Supervision

Co-supervisor of:

 • 2015 - Hinurewa Poutu - Doctor of Philosophy
  Kia Tiori nga Pipi: Ma te aha e korero Maori ai nga taitamariki o nga wharekura o Te Aho Matua?

Media and Links

Media

 • 22 Sep 2016 - Radio
  Interview Radio Wātea
  Promoting Te Aho Paerewa
 • 21 Sep 2017 - Community Service, Video, Television, Online
  Tū te Manawa
  https://www.youtube.com/watch?v=dvSDm8RbqUY

Other Links

Massey Contact Centre Mon - Fri 8:30am to 5:00pm 0800 MASSEY (+64 6 350 5701) TXT 5222 contact@massey.ac.nz Web chat Staff Alumni News Māori @ Massey