Courses

These courses are offered by the School of Māori Knowledge, Te Pūtahi-a-Toi.

Note from 2017 150 te reo courses will have the prefix 300.

100-level

150.103 Nau mai e noho: Engaging with Māori
150.112 Hauora Tangata: Māori and Global Indigenous Health
150.114 He Tirohanga o Mua: Māori Custom, Lore and Economics
268.107 Te Kawa o Te Kura I
268.110 Te Hā
268.120 Tikanga Pāngarau I
268.121 Te Pū
268.130 Te Irarua I
268.131 Te Aro ā-Kapa
300.110 Te Reo Whakahoahoa: Socialising in Māori
300.111 Te Reo Konakinaki: Developing the Language

200-level

150.201 Te Kawenata o Waitangi: The Treaty of Waitangi in New Zealand Society
150.202 Hauora Tangata: Māori Health Foundations
150.204 Mana Māori: Māori and Politics
150.213 Tikanga-a-Iwi: Tribal Development
150.216 He Huarahi Rangahau: Māori and Research
268.211 Te Tiringa
268.217 Te Kawa o Te Kura II
268.220 Tikanga Pāngarau II
268.221 Te More
268.230 Te Irarua II
268.231 Te Aro ā-Wai
269.274 The Treaty of Waitangi: Implications for Education
300.209 Te Reo Torangapu: Political Te Reo
300.210 Te Reo Korerorero: Māori Language IIA
300.211 Te Reo Whakanakonako: Embellishing the Language

300-level

150.301 Te Mana Te Kawanatanga: Māori Policy and the State
150.302 Planning for Māori Health
150.303 Mana Wahine: Māori Women
150.304 Te Ao Hurihuri: Contemporary Maori Issues
268.310 Te Puanga
268.317 Te Kawa o Te Kura III
268.320 Tikanga Pāngarau III
268.321 Te Weu
268.330 Te Irarua III
268.331 Te Aro ā-Tū, ā-Rongo
269.332 Māori Issues in Education
269.372 Understanding Migrant Cultures in Aotearoa/New Zealand
269.373 Ethnic Relations and Education
300.310 Te Reo Auaha: Creative Writing in Te Reo
300.311 Te Papa o te Reo: Māori Language III
300.312 Te Reo o te Marae: Karanga and Whaikorereo

400-level

278.463 Te Hononga - Engaging with Māori in Education

700-900 level

150.701 Tino Rangatiratanga: Strategic Māori Development
150.702 Mauri Ora: Māori Mental Health
150.710 Te Reo Whakawhitiwhiti: The Language of Everyday Communication
150.711 Te Tau-Ihu o te Reo: Advanced Māori Literature
150.713 Te Reo o te Ao Whanui: Māori as an Official Language
150.714 Ta Te Māori Rangahau Korero: Māori Research Methodologies
150.722 Te Tu Whānau: Whānau and Society
150.723 Nga Momo Whānau: Whānau Form and Function
150.724 Whakapiki Whānau: Whānau Intervention
150.731 Te Reo o te Akomanga: Language of the Classroom
150.732 Inquiry Based Approaches in Kura Kaupapa Māori
150.733 The Kura Kaupapa Māori Curriculum
150.734 Pedagogy and Practice in Kura Kaupapa Māori
150.799 Research Report (30)
150.800 MPhil Māori Studies
150.816 Thesis (Part I)
150.817 Thesis (Part II)
150.899 MA Thesis Māori Studies
150.900 PhD Māori Studies
267.741 Indigenous Research Methodologies
269.711 Policy and Development in Māori Education
269.733 Mana Motuhake: Contemporary Issues in Māori & Indigenous Education
269.734 Mana Whānau: Whānau Engagement in Education
269.735 Mana Kura: Leadership in Māori Education
269.736 Mana Matauranga: Indigeneity, Innovation & Information

Massey Contact Centre Mon - Fri 8:30am to 5:00pm 0800 MASSEY (+64 6 350 5701) TXT 5222 contact@massey.ac.nz Web chat Staff Alumni News Māori @ Massey