COVID-19 update: All of New Zealand is now at Orange. More information.

 

268

Māori Medium Primary Teaching

268.107 Te Aho Matua Taiao o ngā Kura Kaupapa Māori I 15 credits
He tīmatanga ki te titiro ki te tū ngaiotanga o te kaiako, ki ngā akoranga taiao Māori, whakahaere ā-akomanga, te ako takitahi, ā-rōpū, ā-akomanga, ā-marautanga hoki e hāngai pū ana ki Te Aho Matua. An introduction to the professional role of the teacher with reference to Te Aho Matua and to Māori medium professional practices, classroom organisation, learning of individuals and groups, learning environments and key curriculum areas.
268.110 Te Hā 15 credits
He titiro ki te āhua o te tū i runga i te marae, me te ako i ngā tikanga me ōna reo. An introduction to the knowledge, language and customary practices pertaining to the elements of marae as a context for education.
268.120 Tikanga Pāngarau I 15 credits
Ka tīmata te ako i ngā whakamārama me ngā tukanga o te akoako pāngarau ki tā te Māori titiro, ki tā te Pākehā titiro, me tōna whakamahinga ki te reo Māori. An introduction to the processes of numeracy learning in te ao Māori and western contexts and its application to numeracy learning in te reo Māori.
268.121 Te Kupu Tā I - Pānui Tuhituhi i Te Kura Kaupapa 15 credits
He tīmatanga kia mārama ki ngā tukanga o te ako i te pānui ki tā te Māori, ki tā tauiwi, me tōna whakamahinga ki Te Reo Māori. An introduction to the processes of literacy learning in Te Ao Māori and western contexts and their application to literacy learning in Te Reo Māori.
268.130 Te Irarua 15 credits
He whakamātau i te orokohanga mai o te tipuranga mai o te tangata ki tōna ake ao ki tā te whānau, hapū, iwi titiro, ā, he aronga ā-wairua, ā-hinengaro,ā-tinana. An introduction to the self in relation to cosmological narratives, the life-span of human development and learning from Māori whānau, hapū, and iwi perspectives.
268.131 Te Aho Matua Marautanga I 30 credits
He tīmatanga tēnei ki te wherawhera i ngā ariā me ngā āhuatanga ako, me te whakaako ki ngā akoranga ā tini e hangai pū ki ngā marautanga e whakaakohia ana i roto i ngā kura tuatahi tae atu hoki ki ngā kura taiao Māori. Mā te ako i ngā āhuatanga e pā ana ki ngā Pou Toi e whai kiko e whai tikanga, e whakatinana ai ēnei āhuatanga katoa. An introduction to the theory and practice of learning and teaching through a multidisciplinary approach to subject knowledge relevant to primary schools and Māori Medium sites. Subject knowledge is explored through the practical application of Māori performing and visual arts.
268.207 Te Taiao mō Te Aho Matua o ngā Kura Kaupapa Māori II 30 credits
Ka ako te tauira ki te whakariterite i te taiao ako mā te whakamahi i ngā akoaranga katoa o te tau tuatahi. Me whakawhanake te ākonga i ngā pukenga whakahaere, i ngā rautaki whakaako, i ngā mahinga aromatawai ki tā Te Aho Matua tauira. Students will learn to prepare the learning environment by drawing on their learnings from the first year. Using Te Aho Matua as a framework, students develop management and pedagogical strategies and assessment practices.
268.211 Te Tiringa 15 credits
He whakawhānui i te mātauranga i te reo me ngā tikanga o te marae hei ako, hei whakaako i ēnei mātauranga. He āta titiro kia mārama te ahurei o te tamaiti me tōna whānau i ngā taiao ako. Further development of the knowledge, language and customary practices pertaining to the marae as a particular context for educational exchange and knowledge transfer. There is an emphasis on the uniqueness of the individual child and their whānau within diverse learning settings.
268.217 Te Kawa o Te Kura II 30 credits
Me whakawhanake te ākonga i ngā pukenga whakahaere, ngā rautaki whakaako, ngā mahinga aromatawai ki tā Te Aho Matua tauira. Using Te Aho Matua as a framework, students develop management and pedagogical strategies and assessment practices.
268.220 Tikanga Pāngarau II 15 credits
Ka whakawhanakehia ētahi mātauranga pāngarau Motuhake me ngā ariā pāngarau hei kawe i te pāngarau i roto i te ako reo Māori. Development of specific mathematical concepts and pedagogical knowledge for teaching of mathematics in the Māori medium.
268.221 Te More 15 credits
He whakawhanake i ōna māramatanga ki ngā kawenga mō te reorua, te reo-ā-tini ki tā te ao Māori rangahau mō te whakaako i te reo ā-pānui i roto i te Reo Rangatira. Development of an understanding of the processes for bi-lingual, multi-lingual literacy learning in Te Ao Māori and its research based application to literacy teaching in Te Reo Māori.
268.222 Te Kupu Tā II - Te Pānui Tuhituhi i Te Kura Kaupapa Māori 15 credits
He whakawhanake i ōna māramatanga ki ngā kawenga mō te reorua, te reo-ā-tini ki tā te ao Māori rangahau mō te whakaako i te kupu tā, arā ko te reo ā-pānui, ā-tuhituhi i roto i te Reo Rangatira. Kia hāngai ki te taiao o Te Aho Matua. Development of an understanding of the processes for bi-lingual, multi-lingual literacy learning in Te Ao Māori and its research-based application to literacy teaching in Te Reo Māori.
268.230 Te Irarua II 15 credits
Kia whānui atu tōna mōhio ki tōna tipuranga, ki tō ētahi atu, me te aro haehae i ngā hononga ki tā te Māori titiro. The study of the self and others, with a focus on an analysis of human relationships, interactions, knowledge development and learning within evolving Māori historical and social, cultural and spiritual contexts.
268.231 Te Aro ā-Wai 15 credits
He toro i ngā kaupapa tūtioka, mātauranga ā-marau, ngā whakaakoranga e pā ana ki tā te taiao Māori o Aotearoa. Ka aro nui ki ngā tikanga tawhito me ngā tīkanga hou e hāngai pū ana ki ngā hangarau me ōna whakamahinga, ki tā te tirohanga Māori. Interdisciplinary subject and curriculum knowledge and the relevant pedagogy as applied to Māori medium education in Aotearoa New Zealand are explored. An emphasis on customary and contemporary Māori practices and their associated technologies.
268.240 Te Ira Tangata o Te Aho Matua Ko Te Tupu o Te Tangata 15 credits
Ka hohonu ake te ruku ki ngā māramatanga o Te Aho Matua ake me te tupu o te tangata i te ao nei. Kia whānui atu tōna mōhio ki tōna tipuranga, ki tō ētahi atu, me te aro haehae i ngā hononga ki tā te Māori titiro. A deeper exploration of Te Aho Matua itself and human development. The study of the self and others, with a focus on an analysis of human relationships, interactions, knowledge development and learning within evolving Māori historical and social, cultural and spiritual contexts.
268.241 Te Marautanga o Te Aho Matua o ngā Kura Kaupapa Māori II: ko te tuitui i ngā kaupapa hei marautanga 15 credits
Whai muri mai i Te Aro ā-Kapa i te tau tuatahi ka huri ke He tūhonohono tonu i ngā marau kei raro i te kaupapa matua e ai ki ngā Kura Kaupapa Māori. Ka aro nui ki ngā tikanga tawhito me ngā tīkanga hou e hāngai pū ana ki ngā hangarau me ōna whakamahinga, ki tā te tirohanga Māori. Ko te wai, ko te waka ama te tauira. After the introduction to the integrated curriculum approach, students will continue to develop their ability to integrate subjects under a principal theme in ways Kura Kaupapa Māori do. An emphasis on customary and contemporary Māori practices and their associated technologies. Water and waka ama provide the example.
268.307 Te Taiao mō Te Aho Matua - te whakarite i te taiao ki te poipoi i te ako i roto i ngā Kura Kaupapa Māori III 30 credits
Ka tūhonotia te kawa, ngā ritenga, ngā whakahaere, ngā whakamaheretanga kia tupu te taiao e tika ana mō Te Aho Matua, hei painga mō ngā tamariki. He āta arohaehae, he toro i ngā mahinga rangahau, i ngā whakaakoranga huritao, i ngā mahinga whakahaere mō tētahi wā roa ki tā Ta Aho Matua. The combination of the protocol, the preparations, administration and planning appropriate for the Te Aho Matua environment maximising benefits for the children. An in-depth analysis and engagement in research-informed, reflective teaching and management practices for a sustained period using a Te Aho Matua framework.
268.310 Te Puanga 15 credits
He āta mātakitaki, he tauriterite i ngā kawa me ngā tikanga o tauiwi, ki ērā o ngā iwi taketake hei aromatawai i ngā pātanga o tā tauiwi aro ki te mātauranga me ngā pūnaha mātauranga. An examination and comparison of western perspectives of knowledge with Māori and indigenous world views in order to assess the implications of contemporary western perspectives on education and educational systems.
268.317 Te Kawa o Te Kura III 30 credits
He āta arohaehae, he toro i ngā mahinga-rangahau, i ngā whakaakoranga-huritao, i ngā mahinga whakahaere o ngā kura iwi-maha, o ngā kura Māori mō tētahi roa ki tā Te Aho Matua tauira. An in-depth analysis and engagement in research-informed, reflective teaching and management practices, in multicultural and Māori medium classrooms for a sustained period using a Te Aho Matua framework.
268.320 Tikanga Pāngarau III 15 credits
Ka āta rangahau i te mātauranga pāngarau me ngā ariā pāngarau me te āta aro ki te tika o te whakaako i te pāngarau i ngā ako Māori. Advanced study of mathematical concepts and pedagogical content knowledge for primary teachers with a focus on effective pedagogical practices in Māori medium settings.
268.321 Te Weu 15 credits
He āta rangahau i ngā whakaakoranga, i ngā aromatawai, i ngā whakahaere rerekē noa e hāngai ana ki te pai o te ako i te reo pānui ki ngā ākonga rerenga kē i tētahi taiao Māori. An in-depth study of differentiated instruction, assessment and management as it applies to effective practice of teaching literacy skills for diverse learners, within a Māori context.
268.322 Te Kupu Tā - Te Pānui Tuhituhi i Te Kura Kaupapa Māori III 15 credits
He āta rangahau i ngā whakaakoranga, i ngā aromatawai, i ngā whakahaere rerekē noa e hāngai ana ki te pai o te ako i te reo pānui, reo tuhituhi ki ngā ākonga rerenga kē i tētahi taiao Māori. An in-depth study of differentiated instruction, assessment and management as it applies to effective practice of teaching literacy skills for diverse learners, within a Māori context.
268.330 Te Irarua III 15 credits
Kia whānui atu tōna mōhio ki tōna tipuranga, ki tā ngā akomanga reorua, reo rūmaki, me te aro haehae i ngā hononga o tā te kaupapa Māori titiro ki te whānau, ki te hapū, ki te iwi i tēnei ao hurihuri. An in-depth study of the self within an array of Māori medium and mainstream educational contexts, with a focus on a kaupapa Māori theoretical analysis of whānau, hapū, iwi relationships, interactions, and learning within contemporary social, cultural and spiritual contexts.
268.331 Te Aro ā-Tū, ā-Rongo 15 credits
He āta aro i ētahi akoranga tawhito, akoranga hou a te Māori hei tūāpapa i ngā tūtioka ā-marau. Ka āta whakawhanakehia ki ngā marau me ōna mātauranga, ka whātoro hoki i ngā ariā o tā te taiao ako Māori kia āhei te whakahaere i ngā whakaakoranga tūtioka ā-marau. An in-depth study of customary and contemporary Māori practices using an interdisciplinary approach. Further development of subject and curriculum knowledge and the relevant pedagogy as applied to Māori medium education in Aotearoa New Zealand is explored to facilitate inclusive interdisciplinary teaching.
268.340 Te Tino Uaratanga o Te Aho Matua - Ngā Hua o te Ako 15 credits
Ko te tuituitanga o te katoa o ngā whāinga o Te Aho Matua e tohua ana ki Te Tino Uaratanga. Ka whakatupuhia ngā pūkenga o ngā tauira ki te āta aromatawai, arotake, anromātairua, arohaehae, aro ā-mihi i te taiao ako, i ngā tamariki anō hoki. The culmination of all the objectives of Te Aho Matua are outlined in Te Tino Uaratanga. Students' skills will be developed to critically assess, evaluate, moderate, critique and appraise the learning environment and learners. An in-depth study of the self within an array of Māori medium and mainstream educational contexts, with a focus on a kaupapa Māori theoretical analysis of whānau, hapū, iwi relationships, interactions, and learning within contemporary social, cultural and spiritual contexts.
268.341 Te Marautanga o Te Aho Matua o ngā Kura Kaupapa Māori III: ko te tuitui i ngā kaupapa hei marautanga 15 credits
Kia tū motuhake te tauira e waihanga ana i te marautanga o te akomanga kei reira a ia e whakangungu ana. He āta aro i ētahi akoranga tawhito, akoranga hou a te Māori hei tūāpapa i ngā tūtioka ā-marau. Ka āta whakawhanakehia ki ngā marau me ōna mātauranga, ka whātoro hoki i ngā ariā o tā te taiao mō Te Aho Matua. Independently create and implement the curriculum within the classroom the student is based for practicum. An in-depth study of customary and contemporary Māori practices using an interdisciplinary approach. Further development of subject and curriculum knowledge and the relevant pedagogy as applied to the Te Aho Matua environment.
268.417 Te Kawa o Te Kura IV 30 credits
He whai wāhi ki te rōnaki me te rangahau ā akomanga i ngā whakaakoranga i roto i te taiao Māori, ka whakamahere, ka whakahaere, ka pūrongo i tētahi kaupapa rangahau o ōna tirohanga ā-rōpū. An individual, research-informed supervised classroom enquiry, in a Māori Medium setting, where students plan, undertake and report on an investigation with a group of children.
268.421 Te Aka 15 credits
Ka āta arohaehae i ngā ariā, i ngā rangahau, i ngā tikanga ako o te pānui e aro nui ana ki te hanganga me te kawenga o te pānui mō ngā momo katoa. A critical analysis of theories, research and pedagogies of literacy with a particular focus on Māori literacy programme design and implementation for all learners.
268.430 Te Kura Nui 30 credits
He rangahau motuhake tēnei e aro nui ana ki ngā tikanga ako, tikanga whakaako o tā te Māori rānei, o tā tētahi iwi taketake rānei i roto i tētahi taiao ako whai tautoko. An in-depth self selected study of Māori or indigenous pedagogical theory and practice undertaken within a supervised field based inquiry.
268.431 Te Aro ā-Tahi 15 credits
He tātari, he arotakenga whakaritenga ā akomanga, whakanaungatanga ngaiotanga ki tā te kura, ki tā te hāpori, ki tā ngā kaupapa here. An analysis and evaluation of a whole-class programme and professional relationships in the wider context of school, community and policy environments.