Our Wellington and Manawatū campuses are open, Auckland remains closed at AL3. More information.

 

300

Te Reo Māori

300.110 Te Reo Whakahoahoa: Socialising in Te Reo 15 credits
An introduction to elementary Māori language structures, Māori terminology and the correct pronunciation of the Māori language.
300.111 Te Reo Kōnakinaki: Developing Te Reo 15 credits
Ko tēnei whakaakoranga reo Māori hei mahinga mā te tauira kua tīmata kē ki te ako i te reo Māori. Ko tōna tino kaupapa, ka whakamahia te reo hei reo whakawhitiwhiti whakaaro, hei reo kōrerorero i waenganui i te tangata. This course extends listening, speaking and writing competency to enable students to express themselves in Te Reo on a wide range of topics at an introductory level. Emphasis is on spoken and written Māori as a language of communication and interaction.
300.209 Te Reo Torangapu: Political Te Reo 15 credits
An examination of the language of struggle this course develops the use and understanding of political discourse in Māori both spoken and written through the use of text types associated with activism, essential customary and contemporary concepts, intermediate language patterns, and the use of oral genre such as proverbs and song to support political communication. He āta tūhura i ngā āhuatanga o te reo tohe te kaupapa o te pepa nei. Ka nui ake tō mōhiotanga ki te reo tōrangapū ā-waha, ā-tuhi mā te whakamahi i ngā momo kōrero e hāngai ana ki te mahi mātātoa, ngā ariā tūturu me ngā whakaaro hou, ngā takotoranga reo tau tuarua, tae atu ki ngā momo ā-waha pērā i te whakataukī, i te waiata hei tautoko i te whakawhitinga tōrangapū.
300.210 Te Reo Kōrerorero: Discussing in Te Reo 15 credits
Nei rā te reo kōrero, te reo tuhituhi hei reo whakawhitiwhiti i roto i roto i te nohotahitanga a te tangata. Ka tirohia te takotoranga o te reo, ngā kupu kei te hāngai ki ngā kaupapa maha, otirā, ka tirohia ngā kīpeha pēnei i te kīwaha. Taught in te reo, this course emphasises the use and understanding of spoken and written Māori, focusing on the structure of the language, expanding vocabulary and using figures of speech such as colloquialisms.
300.211 Te Reo Whakanakonako: Embellishing Te Reo 15 credits
Ka ākona te momo reo e ahu mai ana i te kawa o ō tātou marae e hāngai ana ki te tangihanga, ki te whakataukī, ki te pepeha, ki te kōrero pūrākau, ki te waiata tawhito. I roto i ēnei kaupapa kōrero katoa ka wānangahia te momo reo hei whakapakari i tō reo kōrero, i tō reo tuhituhi, i tō reo whakamārama. Ko ngā whakahaere katoa mō tēnei pepa kei roto i te reo Māori. Taught in te reo, this course examines te reo as a formal language associated with tangihanga, whakatauki, pepeha, korero purakau and waiata tawhito.
300.310 Te Reo Auaha: Creative Writing in Te Reo 15 credits
Taught in te reo, this course applies critical analysis to literature in te reo by authors and composers across a range of genres and disciplines. Students engage in creative composition and explore a range of literary techniques and processes, including editing, peer review and critical revision.
300.311 Te Reo Papa: Strengthening Te Reo 15 credits
Tuatahi he ako i te momo reo e ahu mai ana i te moteatea-a-korero, korero purakau, me nga korero mo tetahi o ou na tipuna. I roto i enei kaupapa katoa ka wanangatia tenei momo reo hei whakapakari i to reo korero, to reo tuhituhi, to reo whakamarama. Ko nga whakahaere katoa mo tenei pepa kei roto i te reo Māori. Taught in te reo this course explores Māori poetry, tribal legends and writings about ancestors, linking Māori philosophies, idioms and metaphors with Māori as a modern oral and written language.
300.312 Te Reo o te Marae: Karanga and Whaikorerorero 15 credits
Taught in te reo, this course develops the language and skill of the formal mediums of karanga, whaikorero and other genres, including karakia, waerea, tauparapara and poroporoaki. Students appraise and develop aspects of tikanga, style, form and structure.