Use COVID-19 Alert Level 2 contact tracing form when on campus.

Mr Reupena Tawhai staff profile picture

Contact details +64 (06) 356 9099  ext. 83287

Reupena Tawhai

Matanga Punaha Rorohiko

Digital Innovation

Nāti Porou, Nāti Uepohatu, Te Whānau-a-Umuariki.

He tohu wāku ki te aronga māori, ki te reo māori, me te tāhuhu kōrero. I tēneki wā kei te mahi tahi me wōku tuakana o te Te Pūtahi-a-Toi ki te whakaako i tō tātau reo. Kāti rā, mauri ora ki a tātau.
Mai te hiku o te tai ki te ao parauri o Umuariki te kaitiaki o te papatipu o Uepohatu

 

 

  

Media and Links

Other Links

Massey Contact Centre Mon - Fri 8:30am to 4:30pm 0800 MASSEY (+64 6 350 5701) TXT 5222 contact@massey.ac.nz Web chat Staff Alumni News Māori @ Massey