268.120 Tikanga Pāngarau I (15 credits)

Ka tīmata te ako i ngā whakamārama me ngā tukanga o te akoako pāngarau ki tā te Māori titiro, ki tā te Pākehā titiro, me tōna whakamahinga ki te reo Māori. An introduction to the processes of numeracy learning in te ao Māori and western contexts and its application to numeracy learning in te reo Māori.

Note(s): Course only available to those students selected for the Te Aho Tātairangi: Bachelor of Teaching Māori Medium/Diploma in Māori Education programme.

Offerings Offerings help

Year Semester Mode Location
2021 Semester Two full semester Distance