268.130 Te Irarua (15 credits)

He whakamātau i te orokohanga mai o te tipuranga mai o te tangata ki tōna ake ao ki tā te whānau, hapū, iwi titiro, ā, he aronga ā-wairua, ā-hinengaro,ā-tinana. An introduction to the self in relation to cosmological narratives, the life-span of human development and learning from Māori whānau, hapū, and iwi perspectives.

Note(s): Course only available to those students selected for the Te Aho Tātairangi: Bachelor of Teaching Māori Medium/Diploma in Māori Education programme.

Offerings Offerings help

Year Semester Mode Location
2021 Semester One non-standard Distance