268.131 Te Aho Matua Marautanga I (30 credits)

He tīmatanga tēnei ki te wherawhera i ngā ariā me ngā āhuatanga ako, me te whakaako ki ngā akoranga ā tini e hangai pū ki ngā marautanga e whakaakohia ana i roto i ngā kura tuatahi tae atu hoki ki ngā kura taiao Māori. Mā te ako i ngā āhuatanga e pā ana ki ngā Pou Toi e whai kiko e whai tikanga, e whakatinana ai ēnei āhuatanga katoa. An introduction to the theory and practice of learning and teaching through a multidisciplinary approach to subject knowledge relevant to primary schools and Māori Medium sites. Subject knowledge is explored through the practical application of Māori performing and visual arts.

Note(s): Course only available to those students selected for the Te Aho Tātairangi: Bachelor of Teaching Māori Medium/Diploma in Māori Education programme. It is ABSOLUTELY COMPULSORY that all students attend all three (3) noho marae.

Offerings Offerings help

Year Semester Mode Location
2021 Double Semester Distance