268.307 Te Taiao mō Te Aho Matua - te whakarite i te taiao ki te poipoi i te ako i roto i ngā Kura Kaupapa Māori III (30 credits)

Ka tūhonotia te kawa, ngā ritenga, ngā whakahaere, ngā whakamaheretanga kia tupu te taiao e tika ana mō Te Aho Matua, hei painga mō ngā tamariki. He āta arohaehae, he toro i ngā mahinga rangahau, i ngā whakaakoranga huritao, i ngā mahinga whakahaere mō tētahi wā roa ki tā Ta Aho Matua. The combination of the protocol, the preparations, administration and planning appropriate for the Te Aho Matua environment maximising benefits for the children. An in-depth analysis and engagement in research-informed, reflective teaching and management practices for a sustained period using a Te Aho Matua framework.

Requirements Requirements help

  • Prerequisite(s): 268.207
    General Prerequisite: At least 45 credits from 200 level.

Offerings Offerings help

Year Semester Mode Location
2021 Double Semester Distance