Te Puka tātaki mihi whakatau, mihimihi hoki , Pōwhiri, mihi whakatau and mihimihi – Māori welcomes

Ka hāpaitia ngā tikanga Māori ki ngā kaupapa huhua o te wānanga, he pōwhiri, he whakatau, he mihimihi rānei.

We acknowledge and foster new relationships at Massey with Māori welcomes like pōwhiri, mihi whakatau and mihimihi.

Pōwhiri
Pōwhiri

A pōwhiri is a formal ceremonial Māori welcome. The structure and etiquette to follow when you attend a pōwhiri are clearly defined.

Massey University VC, Professor Jan Thomas being welcomed during a Pōwhiri Massey University VC, Professor Jan Thomas being welcomed during a Pōwhiri Massey University VC, Professor Jan Thomas being welcomed during a Pōwhiri Massey University VC, Professor Jan Thomas being welcomed during a Pōwhiri

He aha ngā mahi ki te pōwhiri?
What happens at a pōwhiri

Find out about karanga, whaikōrero, waiata, hongi and sharing kai – the essential elements of a pōwhiri.

Massey University VC, Professor Jan Thomas speaking to a seated group about what happens at a pōwhiri Massey University VC, Professor Jan Thomas speaking to a seated group about what happens at a pōwhiri Massey University VC, Professor Jan Thomas speaking to a seated group about what happens at a pōwhiri Massey University VC, Professor Jan Thomas speaking to a seated group about what happens at a pōwhiri

Mihi whakatau & mihimihi
Mihi whakatau & mihimihi

Find out what happens at a mihi whakatau (Māori welcome), and learn how to introduce yourself with a mihimihi and pepeha.

Person performing Mihi whakatau and mihimihi to a group Person performing Mihi whakatau and mihimihi to a group Person performing Mihi whakatau and mihimihi to a group Person performing Mihi whakatau and mihimihi to a group