Tā te Tauira Kirimana

Student Contract

Expired following the implementation of the new Student Management System

Ka toka he piringa kirimana i waenga i te Whare wānanga me te tauira kia whakaaetia e te tauira te Tono Whakauru. Ka whakaaetia taua Kirimana kia tutuki ngā paearu katoa ka tukua he Whakaaetanga Whakauru. Ki te kore he Wakaaetanga Whakauru e tukua ka whatia taua Kirimana. Ki te tukua e te Whare wānanga he Whakaaetanga Whakauru e whai ake nei ko ngā paearu o taua Kirimana e whakaae ana te Whare wānanga me te tauira hei whāinga mā tāua i te taha o ngā ture kāwanatanga, ngā ture ārahi me ngā ture noa a te Whare wānanga.

KO TĀ TE WHARE WĀNANGA:

1. he ngana kia ngaio te ako me te arataki o roto i te/ngā kaupapa ka rēhitatia e te Tauira.

2. he tika, he pono te whakamahi mana whakahaere i raro i te anga ture me tēnei Kirimana.

3. he whakamōhio i te Tauira ina panoni i te/ngā kaupapa i te āhua o te pūtea, kaimahi aha atu rānei.

KO TĀ TE TAUIRA:

4. he ngana kia whakatutuki i ngā paearu mahi i whakaritea e te Whare wānanga mō te/ngā kaupapa.

5. he whai i ngā Ture a te Whare wānanga me whakaae atu ki te mana whakahaere a te Whare wānanga i ngā take katoa mō te kauneke pūmātauranga me te whiunga hoki.

6. he whakautu nama i tūtohua e te Whare wānanga mō te/ngā kaupapa.

KA WHAKAAE TAHI HOKI TE WHARE WĀNANGA ME TE TAUIRA:

7. Ka toka te kirimana kia whakaaetia e te Tauira te Tono Whakauru. Ka mana te Kirimana i te tukua o tētahi Whakaaetanga Whakauru. Ki te tukua he Whakaaetanga Whakauru inā ngā paearu.

8. Ka haere tonu te Kirimana mō te roanga o te noho a te Tauira ki te Whare wānanga kātahi ka mutu. Heoi anō, ka whai mana tonu te nama 12 o raro a muri o te whakamutunga o te Kirimana.

9. Ka taea te whakarite Kirimana atu anō i waenga i te Whare wānanga me te Tauira mā te whai anō i te tukanga kei te nama 7 o runga ake.

10. Ka whai mana hoki te Tono Whakauru, te Tono Rēhita, te Kupu Tāpae, te Whakaaetanga Whakauru, ngā ture, ngā tikanga, ngā kaupapa here a te Whare wānanga me ngā kōrero kei te maramataka hei wāhanga o tēnei Kirimana, engari kāore ētahi atu kōrero e whai mana i roto i tēnei Kirimana i waenga i te Tauira me te Whare wānanga.

11. Ka waiho te tauhanatanga ina whati tēnei Kirimana mehemea ehara te Whare wānanga, te Tauira rānei i te take ka whatia te Kirimana.

12. Ki te puta mai he nawe hei wāhanga o tēnei Kirimana, hei hononga rānei mō te mahi a te Whare wānanga, a āna kaimahi rānei ki te Tauira, ka whāia te Tukanga Whakamau e tūtohutia ana i te Maramataka o te Whare wānanga www.massey.ac.nz hei whakatau. Koia anake ka whāia hei whakatau nawe.

The University and the Student form a contractual relationship when the Student accepts an Offer of Place. That Contract is subject to the University, issuing a Confirmation of Enrolment once all requirements have been satisfied. If no Confirmation of Enrolment is issued then the Contract is at an end. If the University issues a Confirmation of Enrolment, the following are the terms of that Contract which the University and the Student accept are to govern their relationship, along with statute, and with the Regulations and Rules of the University.

THE UNIVERSITY WILL:

1. Use best endeavours to provide the Student with tuition and supervision of a professional standard in the course(s) in which the Student is enrolled.

2. Act reasonably and fairly in exercising its powers under the regulatory framework and this Contract.

3. Advise the Student of any changes in the course(s) required because of changes in funding, staffing or other reasonable cause.

THE STUDENT WILL:

4. Use best endeavours to fulfil the requirements prescribed by the University for the course(s).

5. Observe the Regulations and Rules of the University and accept the jurisdiction of the University in all matters connected with academic progress and with discipline.

6. Pay the fees prescribed by the University for the course(s).

THE UNIVERSITY AND THE STUDENT ALSO AGREE:

7. The Contract is formed when the Student accepts the Offer of Place. That Contract is subject to the University issuing a Confirmation of Enrolment. If a Confirmation of Enrolment is issued these are the terms of the Contract that apply.

8. The Contract will continue for the period for which the Student is enrolled by the University and will then end. However, clause 12 will continue to apply after the Contract ends.

9. The University and the Student may enter into further contracts, in subsequent periods, by repeating the process in clause 7.

10. The relevant Admission Application, Enrolment Application, Offer of Place, Confirmation of Enrolment, regulations, codes, policies rules of the University and material published in the Calendar also form part of this Contract but nothing else shall be incorporated into the contractual relationship between the Student and the University.

11. Liability for failure to perform this Contract is excluded where that failure has been caused by circumstances beyond the control of the University or the Student.

12. Any dispute arising out of or in connection with this Contract, or otherwise relating to the performance by the University or its staff of their responsibilities to the Student, shall be resolved through the Grievance Procedures prescribed by the University Calendar, http://www.massey.ac.nz/ which shall be the exclusive procedures for resolution of such a dispute.

Massey Contact Centre Mon - Fri 8:30am to 5:00pm 0800 MASSEY (+64 6 350 5701) TXT 5222 contact@massey.ac.nz Web chat Staff Alumni News Māori @ Massey