He kupu whakataki

Takiri mai te ata

Ko te ata i a Ranginui e tū iho nei

Ko te ata i a Papatūānuku e takoto ake mai nei

Ka pō, ka ao, ka awatea!

Ka pūao te ata i Ōtehā, i Ōkahukura

Ka huaki mai te rangi i Turitea, i Manawatū

Haeata ana mai i Pukeahu, i Te Upoko o Te Ika

Mārama te ata ki ngā kete kōrero e utaina mai nei

Mārama ki uta, mārama ki tai

Uhi tai, uhi tai, uhi tai!

Ka whakatakotohia i konei ngā hua o te rangahau i Te Kunenga ki Pūrehuroa. He huhua ngā take, he whānui hoki te tirohanga atu ki ngā whāinga matua e hāngai ana ki te toitūtanga, ki te whanaketanga, ki te toioranga.

Kei roto kei ēnei kaupapa rangahau katoa, he mātauranga hei ārahi i a tātou ki te rangi āpōpō, ki ngā wā e heke tonu mai nei. Ina tirohia ngā tohu o te wā puta noa i te ao, i reira ka puta mai he māramatanga ki te āhua o ēnei kaupapa, me ngā whāinga tekau mā whitu. Mā te tiaki i te taiao, mā te manaaki i te tangata, e toitū ai te whenua, e toitū ai hoki te tangata.

Huihuia mai i konei te pūkengatanga o te rangahau. Koia hoki rā he pūkenga, koia hoki rā he wānanga, koia hoki rā he māramatanga e tau atu nei.

Professor Meihana Durie

Deputy Vice-Chancellor Māori, Te Kunenga ki Pūrehuroa