Ngā rauemi reo Māori me te tikanga Māori , Te reo Māori and tikanga resources

He aha ngā rerekētanga o te pōwhiri, mihi whakatau me te mihimihi, te whakahua kupu Māori, te kaupapa reo Māori utu kore.

Find out the difference between a pōwhiri, mihi whakatau and mihimihi, upskill your te reo Māori pronunciation, or take one of our free online courses.

Toro Mai
Toro Mai

Two free online courses on te reo Māori and tikanga Māori to deepen your understanding and awareness of Māori knowledge.

Close-up of a traditional Maori wooden carving Close-up of a traditional Maori wooden carving Close-up of a traditional Maori wooden carving Close-up of a traditional Maori wooden carving

Te Puka tātaki mihi whakatau, mihimihi hoki
Pōwhiri, mihi whakatau & mihimihi

Pōwhiri, mihi whakatau and mihimihi are authentic demonstrations of manaakitanga (hospitality) at Massey.

Māori welcome by people wearing traditional Maori costume Māori welcome by people wearing traditional Maori costume Māori welcome by people wearing traditional Maori costume Māori welcome by people wearing traditional Maori costume

Te whakahua i te reo Māori me ōna whakamāramatanga
Te reo Māori pronunciation & translations

Learn te reo Māori pronunciation, and get translations for common words and phrases you can use in everyday life.

Close-up of traditional Maori feather cloak, a Korowai Close-up of traditional Maori feather cloak, a Korowai Close-up of traditional Maori feather cloak, a Korowai Close-up of traditional Maori feather cloak, a Korowai

Related content

Ngā ingoa Māori mō te whare wānanga, ngā wāhi me ngā kura
Māori names for the university

Massey University, its three campuses, and its schools and colleges all have Māori names.

Close-up of traditional wooden Māori carving Close-up of traditional wooden Māori carving Close-up of traditional wooden Māori carving Close-up of traditional wooden Māori carving