268.222 Te Kupu Tā II - Te Pānui Tuhituhi i Te Kura Kaupapa Māori (15 credits)

He whakawhanake i ōna māramatanga ki ngā kawenga mō te reorua, te reo-ā-tini ki tā te ao Māori rangahau mō te whakaako i te kupu tā, arā ko te reo ā-pānui, ā-tuhituhi i roto i te Reo Rangatira. Kia hāngai ki te taiao o Te Aho Matua. Development of an understanding of the processes for bi-lingual, multi-lingual literacy learning in Te Ao Māori and its research-based application to literacy teaching in Te Reo Māori.

Requirements Requirements help

  • Prerequisite(s): 268.121
    General Prerequisite: At least 45 credits from 100 level.

Offerings Offerings help

Year Semester Mode Location
2021 Semester One non-standard Distance