268.241 Te Marautanga o Te Aho Matua o ngā Kura Kaupapa Māori II: ko te tuitui i ngā kaupapa hei marautanga (15 credits)

Whai muri mai i Te Aro ā-Kapa i te tau tuatahi ka huri ke He tūhonohono tonu i ngā marau kei raro i te kaupapa matua e ai ki ngā Kura Kaupapa Māori. Ka aro nui ki ngā tikanga tawhito me ngā tīkanga hou e hāngai pū ana ki ngā hangarau me ōna whakamahinga, ki tā te tirohanga Māori. Ko te wai, ko te waka ama te tauira. After the introduction to the integrated curriculum approach, students will continue to develop their ability to integrate subjects under a principal theme in ways Kura Kaupapa Māori do. An emphasis on customary and contemporary Māori practices and their associated technologies. Water and waka ama provide the example.

Requirements Requirements help

  • Prerequisite(s): 268.131
    General Prerequisite: At least 45 credits from 100 level.

Offerings Offerings help

Year Semester Mode Location
2021 Semester One non-standard Distance