268341

Te Marautanga o Te Aho Matua o ngā Kura Kaupapa Māori III: ko te tuitui i ngā kaupapa hei marautanga

Kia tū motuhake te tauira e waihanga ana i te marautanga o te akomanga kei reira a ia e whakangungu ana. He āta aro i ētahi akoranga tawhito, akoranga hou a te Māori hei tūāpapa i ngā tūtioka ā-marau. Ka āta whakawhanakehia ki ngā marau me ōna mātauranga, ka whātoro hoki i ngā ariā o tā te taiao mō Te Aho Matua. Independently create and implement the curriculum within the classroom the student is based for practicum. An in-depth study of customary and contemporary Māori practices using an interdisciplinary approach. Further development of subject and curriculum knowledge and the relevant pedagogy as applied to the Te Aho Matua environment.

Course code

Qualifications are made up of courses. Some universities call these papers. Each course is numbered using six digits.

268341

Level

The fourth number of the course code shows the level of the course. For example, in course 219206, the fourth number is a 2, so it is a 200-level course (usually studied in the second year of full-time study).

300-level

Credits

Each course is worth a number of credits. You combine courses (credits) to meet the total number of credits needed for your qualification.

15

Course planning information

Course notes

51% overall

Prerequisite courses

Complete first

You need to complete the above course or courses before moving onto this one.

General progression requirements

You must complete at least 45 credits from 200-level before enrolling in 300-level courses.

Learning outcomes

What you will learn. Knowledge, skills and attitudes you’ll be able to show as a result of successfully finishing this course.

  • 1 Tuuitui waihanga i tētehi marautanga e tika ana e hāngai ana ki ngā hiahia o te whānau o Te Kura Kaupapa Māori me Te Marautanga o Te Aho Matua. Analyse and assess customary and contemporary Māori practices and knowledge as they relate to relevant subject knowledge taught in Aotearoa/New Zealand Māori medium settings.
  • 2 Āhukahuka me te arotake mōhiotanga, pūkenga me ngā waiaro hei takatū ngātahi, te tītore whakaakoranga ā-marau hei taiao ako mō ngā ākonga rerenga kē noa. Identify and evaluate the knowledge, skills and attitudes to adapt and differentiate pedagogy and curricula for an inclusive learning environment.
  • 3 Whakamahi i Te Aho Matua hei whakatakoto hei arohaehae i ngā momo akoranga ā-taiao, he aromatawai i ngā nuka ako mō ngā ākonga rerenga kē noa mai i te tirohanga tūtioka. Plan, implement and evaluate a variety of inclusive learning environments, assessments and instructional strategies for diverse learners for an interdisciplinary approach.

Learning outcomes can change before the start of the semester you are studying the course in.

Assessments

Assessment Learning outcomes assessed Weighting
Practical/Placement 1 2 3 60%
Portfolio 1 2 3 40%

Assessment weightings can change up to the start of the semester the course is delivered in.

You may need to take more assessments depending on where, how, and when you choose to take this course.

Explanation of assessment types

Computer programmes
Computer animation and screening, design, programming, models and other computer work.
Creative compositions
Animations, films, models, textiles, websites, and other compositions.
Exam College or GRS-based (not centrally scheduled)
An exam scheduled by a college or the Graduate Research School (GRS). The exam could be online, oral, field, practical skills, written exams or another format.
Exam (centrally scheduled)
An exam scheduled by Assessment Services (centrally) – you’ll usually be told when and where the exam is through the student portal.
Oral or performance or presentation
Debates, demonstrations, exhibitions, interviews, oral proposals, role play, speech and other performances or presentations.
Participation
You may be assessed on your participation in activities such as online fora, laboratories, debates, tutorials, exercises, seminars, and so on.
Portfolio
Creative, learning, online, narrative, photographic, written, and other portfolios.
Practical or placement
Field trips, field work, placements, seminars, workshops, voluntary work, and other activities.
Simulation
Technology-based or experience-based simulations.
Test
Laboratory, online, multi-choice, short answer, spoken, and other tests – arranged by the school.
Written assignment
Essays, group or individual projects, proposals, reports, reviews, writing exercises, and other written assignments.