268.340 Te Tino Uaratanga o Te Aho Matua - Ngā Hua o te Ako (15 credits)

Ko te tuituitanga o te katoa o ngā whāinga o Te Aho Matua e tohua ana ki Te Tino Uaratanga. Ka whakatupuhia ngā pūkenga o ngā tauira ki te āta aromatawai, arotake, anromātairua, arohaehae, aro ā-mihi i te taiao ako, i ngā tamariki anō hoki. The culmination of all the objectives of Te Aho Matua are outlined in Te Tino Uaratanga. Students' skills will be developed to critically assess, evaluate, moderate, critique and appraise the learning environment and learners. An in-depth study of the self within an array of Māori medium and mainstream educational contexts, with a focus on a kaupapa Māori theoretical analysis of whānau, hapū, iwi relationships, interactions, and learning within contemporary social, cultural and spiritual contexts.

Requirements Requirements help

  • Prerequisite(s): 268.240
    General Prerequisite: At least 45 credits from 200 level.

Offerings Offerings help

Year Semester Mode Location
2021 Semester One non-standard Distance