Toi Māori , Māori graphic designs

Tūhura i te hononga o ngā tauira ka whakamahia i tā mātau paetukutuku ki ō mātau mātāpono, wawata hoki.

Discover how the graphic designs we use around our website reflect our philosophy and aspirations.

Tohua he reo hei panui i tenei , Choose a language to read this in

Katoa ngā toi Māori kei te pae tukutuku nei e hāngai ana ki te ingoa o tēnei wānanga, ki Te Kunenga ki Pūrehuroa.

Nā Kahu Stirling te ingoa nei i takoha mai i te tau 1977. Ko te pūrehuroa e kōrerotia nei he rārangi whetū mutunga kore i te kōmata o Ranginui.

Ko tētahi o ngā whakamārama a Kahu mō Te Kunenga ko, “from inception to infinity”. Ko te ito o te ingoa o Te Kunenga ki Pūrehuroa e kōrero ana mō te mutunga kore o te whai i te mātauranga, kāore kau ōna taiapa, kāore kau ōna taumata, kāore kau ōna rangiwhāwhātanga, ko tēnei mea te ako he mutunga kore.

Ngā tauira kōwhaiwhai

I te tau 2018 nā Ariki Creative tētahi kōwhaiwhai i tā hei whakamārama i te ingoa o Te Kunenga ki Pūrehuroa.

He āputa kei roto i te whakahoahoatanga o te tauira kōwhaiwhai, e tohu ana i te tūāoma me te tipu tonu o te whakapapa o Te Kunenga ki Pūrehuroa.

Ko te tauira puhoro ka whakatairanga i te tere me te moruki, ā, ka hono ki te whanaketanga o Te Kunenga ki Pūrehuroa i te ao.

Ko ngā purapura kore ririki e hāngai ana ki ngā ahurea me ngā hapori e whai wāhi ana ki te whānau o Te Kunenga ki Pūrehuroa.

Te kōwhaiwhai 2018 a Te Kunenga ki Pūrehuroa.

Ngā tauira paetukutuku

I tonoa anō a Ariki Creative i te tau 2020 kia tāia ētahi kōwhaiwhai hou kia kitea te rerehua o te ao Māori i tēnei pae tukutuku hou.

Ngā kōwhaiwhai hōu

E taea ai e mātau te whakamuramura i te tauira kōwhaiwhai, i mahi tahi mātau ki a Ariki ki te whakahou i te tauira i te tau 2018 mō te paetukutuku.

Ngā kōwhaiwhai hōu a Te Kunenga ki Pūrehuroa 2020.

Te Waharoa

Koinei te tomokanga ki Te Kunenga ki Pūrehuroa, nō reira i whakaritea he waharoa ki tōna whāranga kāinga. Ko ngā maihi e whakatinana ana i ngā ringa pōhiri. E kitea ana te kōwhaiwhai o te kunenga ki pūrehuroa me te poutama o waenganui e tohu ana i ngā taumata o te angitū.

Te Waharoa.

Ngā tauira kete aronui, purapura whetū hoki

Purapura whetu

Ko te tukutuku purapura whetū e tohu ana i ngā whetū o te pūrehuroa. Ko te tauira ka mārakerake, kātahi ka rehurehu haere, e tohu ana i te korekore, me te pitomata ki te whakatipu i te māramatanga me ngā hononga.

Kete aronui

Ko tētahi o ngā kōwhaiwhai ka kaha kitea i te pae tukutuku ko te kete aronui. Koia nei tētahi o ngā kete e toru. Ko te kete aronui i ētahi wā ka kōrerotia mō ōna mātauranga tangata: ngā ritenga, ngā mātātuhi me ngā mātāpono.

Purapura whetu (mauī), kete aronui (matau).

Ngā tauira haehae

Ka kaha kitea te haehae i ngā mahi whakairo. Ka kitea hoki tēnei mahi i te pae tukutuku e hono ana ki te kōwhaiwhai.

Ngā tauira haehae.

The Māori designs used throughout this website reflect the ethos embodied in the Māori name for Massey University, Te Kunenga ki Pūrehuroa.

Kahu Stirling gave our name to us as a gift in 1997. Te Pūrehuroa invokes the line of stars that stretches endlessly through the clear evening skies above Aotearoa.

Te Kunenga refers to the notion of origin, or inception. One interpretation of the name, offered by Kahu, is "from inception to infinity". Te Kunenga ki Pūrehuroa recognises that the process of education is one without barriers, without limits, and without any finite point of conclusion. In other words, learning is a lifelong journey.

Kōwhaiwhai design

In 2018, we commissioned Māori design company Ariki Creative to create a kōwhaiwhai design that represented Te Kunenga ki Pūrehuroa, Massey University.

The Massey kōwhaiwhai pattern is designed with some of the pattern missing, representing the ongoing journey and growth of the whakapapa that is Massey.

The puhoro design promotes speed and agility and relates to the development of Massey globally.

Small elements of scattered kore relate to the many different cultures and walks of life involved in the Massey whānau.

The 2018 Massey kōwhaiwhai.

Website designs

We approached Ariki Creative again in 2020, and asked them to create a number of designs to ensure our new website reflected te ao Māori.

Updated kōwhaiwhai

To allow us to feature the kōwhaiwhai pattern more prominently, we worked with Ariki to update the 2018 design for the web.

The updated 2020 Massey kōwhaiwhai.

Waharoa design

As a gateway into Massey University, the site homepage features a waharoa or entranceway. The maihi at the top represents welcoming arms and hands. It includes the kōwhaiwhai design along with a poutama motif at the centre, which illustrates a climb through successive levels of achievement.

Waharoa design.

Kete aronui and Purapura whetu designs

Purapura whetu

Purapura whetu is a tukutuku pattern that evokes the stars of Te Kunenga. Starting as a full pattern and gradually vanishing, the design symbolises the unknown, and the potential of building our understanding and connections.

Kete aronui

A design repeated around the site represents kete aronui, one of the three baskets of knowledge in Māori tradition. Kete aronui is sometimes understood as the basket of the humanities: it contains ritual, literature and philosophy.

Purapura whetu (left), kete aronui (right).

Haehae patterns

Haehae patterns are parallel grooves used in carving. They're also used around the website, and connect to the kōwhaiwhai.

Haehae patterns