Contact details +6469519048

Te Ra Moriarty

Assistant Lecturer

Te Putahi-a-Toi

Teaching and Supervision

Courses Coordinated

  • 150.114 He Tirohanga Taketake: Māori Perspectives
  • 300.210 Te Reo Korerorero: Discussing in Te Reo
  • 300.211 Te Reo Whakanakonako: Embellishing Te Reo
  • 300.311 Te Reo Papa: Strengthening Te Reo