Code of student conduct , Te Kaupapa Here Aratohu

Find out about the code of student conduct.

Kaupapa Here Aratohu

Ko tā Te Kunenga ki Pūrehuroa Kaupapa Here Aratohu he rārangi kaupapa here tino whai mana nō roto mai o Te Kunenga ki Pūrehuroa. Ko tā ngā kaupapa here, he whakahua i ngā mātāpono, ngā uara, ngā tauākī whai mana me ngā tikanga o te Whare Wānanga me whai. Ka whakahaua ngā kaimahi katoa o Te Kunenga ki Pūrehuroa kia tautuku ki ngā kaupapa here e tika ana, tae atu ki: Pūmatauranga, Rawa o te Whare wānanga, Whakahaere Kirimana, Pūtea, Hauora me te Haumaru, Ratonga Hangarau Mōhiohio, Ao Whānui, Ohu Tangata, Rangahau, Ārai Whatitata me te Whakahaere Whare wānanga. Ka tāia ngā kaupapa here o te Whare wānanga ki te Kaupapa Here Aratohu ki:

Tikanga Tauira

1. Ko te Tikanga nei he akiaki:

(a) kia mahi tika i te akoranga me te rangahau;

(b) kia pono, kia whakaaro nui hoki ki te tukanga whakaako me te tukanga ako;

(c) kia atawhai ngā tauira, kia haumaru, kia whai ngākau tētahi ki tētahi, ki te Whare wānanga hoki;

me te tautuhi:

(d) i ngā āhuatanga whanonga me ū e te tauira ki roto ki āna akoranga, i āna rangahau me ērā atu whanonga e pā ana ki āna kaupapa ako, tōna tū hei kanohi mō te Whare wānanga;

(e) i ngā Tukanga Whiu o te Whare wānanga ka whāia hei whakatau i ngā whakapae mō te hīanga.

Ngā Paearu Tikanga Tauira

2. Me pēnei ngā Tauira:

(a) me ū ki tēnei Tikanga, ki ngā kaupapa here katoa e hāngai ana, ngā tikanga, ngā ture me ngā tukanga o te Whare wānanga e tika ana kia ūngia, tae atu hoki ki ngā paearu matatika, paearu ngaio me te kawa o ngā kaupapa rangahau;

(b) me ū ki nga ture hāngai katoa, tae atu ki ngā ture matatapu mō te tūmataiti me te mōhiohio;

(c) kia atawhai atu, kia whai ngākau atu hoki ki ngā hoa tauira, ki ngā kaimahi o te Whare wānanga me te marea;

(d) kia whai ngākau atu ki ngā rawa a ngā hoa tauira, a ngā kaimahi o te Whare wānanga, a tāngata atu anō hoki me a te marea;

(e) kia pono te mahi, kia tika hoki te mahi ina whakamahi mai i ngā pūnaha o te Whare wānanga;

(f) kia pono te mahi, kia tika hoki te mahi ina tukua mai he kōrero, ina whakaputa rānei he mōhiohio.

3. Kei ngā kōrero katoa mō Ngā Ture Whakawhiu Tauira, Te Kaupapa Here Mātauranga Pono me te Tukanga hei Whakahaere i ngā Whatinga Mātauranga Pono www.massey.ac.nz/policies/

Code of Student Conduct

1. The purpose of the Code is to encourage:

(a) ethical conduct in undertaking academic studies and research;

(b) integrity and respect in the teaching and learning process;

(c) courtesy, safety and respect amongst students and between students and the University;

and to specify:

(d) certain required standards of student conduct in respect of academic studies, research and other behaviour connected with a student’s course of studies or status as a member of the University;

(e) the University Disciplinary Procedures by which complaints of misconduct by students shall be resolved.

Required standards of student conduct

2. Students shall:

(a) comply with this Code, and all other relevant University policies, codes, regulations and procedures, including ethical and professional standards and specific protocols for particular research projects;

(b) comply with all relevant laws, including laws relating to the privacy and confidentiality of information;

(c) treat other students, the University staff, other members of the University community and the public with courtesy and respect;

(d) treat the property of other students, University staff, other members of the University community and the public with respect;

(e) act with honesty and integrity when accessing and using the University systems;

(f) act with honesty and integrity in submitting material or imparting information to the University.

3. A full copy of the Student Disciplinary Regulations, the Academic Integrity Policy and the Procedure for Managing Breaches of Academic Integrity can be found at : www.massey.ac.nz/policies/