Michael Naera

School of Maori Knowledge
College of Humanities & Social Sciences

Profile

Thesis Title
Kia taupā hoki te whakamomori: The prevention of Māori suicide

Supervisors
Associate Professor Fiona Te Momo
Professor Meihana Durie